કોર્પોરેટ સંસ્કૃતિ

એક વિશ્વ બ્રાન્ડ કોર્પોરેટ સંસ્કૃતિ દ્વારા સપોર્ટેડ છે. અમે સંપૂર્ણપણે સમજીએ છીએ કે તેની કોર્પોરેટ સંસ્કૃતિ માત્ર અસર, ઘૂસણખોરી અને એકીકરણ દ્વારા જ રચાઈ શકે છે. અમારા જૂથના વિકાસને પાછલા વર્ષોમાં તેના મૂળ મૂલ્યો દ્વારા સમર્થન મળ્યું છે ------- પ્રામાણિકતા, નવીનતા, જવાબદારી, સહકાર.

પ્રામાણિકતા

અમારું જૂથ હંમેશા સિદ્ધાંત, લોકોલક્ષી, અખંડિતતા વ્યવસ્થાપનનું પાલન કરે છે, ગુણવત્તા અત્યંત, પ્રીમિયમ પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણિકતા બની છે અમારા જૂથની સ્પર્ધાત્મક ધારનો વાસ્તવિક સ્રોત.

આવી ભાવના ધરાવતા, અમે દરેક પગલું સ્થિર અને મક્કમ રીતે લીધું છે.

નવીનતા

નવીનતા એ આપણા સમૂહ સંસ્કૃતિનો સાર છે.

નવીનતા વિકાસ તરફ દોરી જાય છે, જે વધતી તાકાત તરફ દોરી જાય છે, એll નવીનતામાંથી ઉદ્ભવે છે.

આપણા લોકો ખ્યાલ, મિકેનિઝમ, ટેકનોલોજી અને મેનેજમેન્ટમાં નવીનતાઓ બનાવે છે.

વ્યૂહાત્મક અને પર્યાવરણીય ફેરફારોને સમાવવા અને ઉભરતી તકો માટે તૈયાર રહેવા માટે અમારું એન્ટરપ્રાઇઝ કાયમ સક્રિય સ્થિતિમાં છે.

જવાબદારી

જવાબદારી વ્યક્તિને દ્ર haveતા રાખવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.

અમારા જૂથમાં ગ્રાહકો અને સમાજ માટે જવાબદારી અને મિશનની મજબૂત ભાવના છે.

આવી જવાબદારીની શક્તિ જોઈ શકાતી નથી, પણ અનુભવી શકાય છે.

તે હંમેશા અમારા જૂથના વિકાસ માટે પ્રેરક બળ રહ્યું છે.

સહકાર

સહકાર વિકાસનો સ્ત્રોત છે.

અમે સહયોગ જૂથ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

વિન-વિન સિચ્યુએશન બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું કોર્પોરેટના વિકાસ માટે ખૂબ મહત્વનું લક્ષ્ય માનવામાં આવે છે.